Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОВО (2021-2027)

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОВО (2021-2027)


Анкетно проучване във връзка с изготвяне на План за интегрирано развитие на Община Белово за периода 2021-2027 г. (ПИРО)

Уважаеми съграждани,

Настоящото анкетно проучване се провежда във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Белово за периода 2021-2027 г. (ПИРО). Анкетата е насочена към всички заинтересовани страни на територията на Община Белово, като целта е да формираме обективна оценка при изготвяне на анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на Община Белово, да дефинираме визия, цели и приоритети на плановия документ за новия програмен период.

Вашето участие в процеса по разработване на ПИРО е изключително важно и ще допринесе за неговото качество, реалистичност и постигане на обществен консенсус. Изразявайки Вашата гражданска позиция в настоящото анкетно проучване, Вие участвате в изготвянето на най-важния стратегически документ, свързан с развитието на общината в периода до 2027г.

Анкетата е валидна до 17.02.2023г. включително.