Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Анкетно проучване за установяване на потребностите и проблемите и тяхното решаване чрез Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград 2023-2027г.

Анкетно проучване за установяване на потребностите и проблемите и тяхното решаване чрез Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград 2023-2027г.