Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Бюджет 2023г. на Община Белово

Документация относно Бюджет 2023г. – Община Белово

ОТНОСНОФАЙЛОВЕ
Заповед № 265 – На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл..83, ал.1 и чл.84 от Закона за публичните финанси и наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години, съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Белово Изтегли
Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Белово за 2023г.Изтегли
Покана и бланка за обществено допитване относно проекта за бюджет 2023г. на Община БеловоИзтегли
Предложение бюджет 2023 г.Изтегли
Баланс планИзтегли
Начален план на бюджет 2023 г.Изтегли
План Бюджет 2023 г.Изтегли
План разходи по функции 2023г.Изтегли
План за собствени приходи 2023г.Изтегли
ПриложенияИзтегли