Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Във връзка с изпълнение на проект „Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г. с основна дейност частично изграждане на общинско ниво на сиренни системи, които ще се интегрират към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване.