Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Годишен финансов отчет за 2022 г.

Документи:

Баланс към 31.12.2022 година. – Изтегли

Отчет на касово изпълнение на бюджета към 31.12.2022г. – Изтегли

Отчет приходи и разходи към 31.12.2021г – Изтегли

Приложения – Изтегли