Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Забранява се, паленето на всякакви видове отпадъци/излезли от употреба гуми/