Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповеди на ОД „Земеделие“ – Пазарджик за служебното разпределение на имотите по чл. 37в, ал. 3 ЗСПЗЗ, включително и за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ за населените места от община Белово

https://www.livechatalternative.com/