Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО

https://www.livechatalternative.com/