Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед за определянето на границите на районите, в които ще се извършва събиране и транспортиране на битови отпадъци, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на община Белово