Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед на ОД „Земеделие“ – Пазарджик за назначаване на комисия за  сключването на споразумения за ползване на земеделски земи пасища, мери и ливади в землището на с. Сестримо, община Белово за календарната 2023 г. 

https://www.livechatalternative.com/