Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ЗАПОВЕД № 278/ 17.04.2024г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл. 99 б от Закона за гражданска регистрация