Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ЗАПОВЕД №22 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка със Заповед № РД- 01-79/29.01.2024 г. за изменение и допълнение на заповед РД-01-77 от 24.01.2024 г. на Директора на РЗИ Пазарджик с оглед увеличената заболеваемост ог грип и ОРЗ на територията на област Пазарджик, достигнала епидемични стойности.

https://www.livechatalternative.com/