Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ПК-25-ЕО/2022 Г. – ДА НЕ СЕ ИЗВЪРШВА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП -ПРЗ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА ИМОТИ В НОВООБРАЗУВАН УПИ I-415,9578 – ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА И СИСТЕМА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В КВ.78 ПО ПЛАНА НА ГР.БЕЛОВО