Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Инвестиционно предложение (ИП) „Неотложно възстановителни работи по коритото на р. Яденица, гр. Белово от ПИ 03592.502.1500 до ПИ 03592.502.1050 – етап 4“, внесено с искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС с вх. ПД-01-8- (14)/27.07.2022 г.