Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА БЕЛОВО, КАКТО И ЗА ВСИЧКИ ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО, ЗА ПЛАНИРАНИТЕ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И НАЧИНИТЕ НА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА АВАРИЯ

Приложение № 11 към чл. 20, ал. 4 (Ново – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) чл. 116д, ал. 1 от ЗООС в т. ч нейни актуализации-информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП.