Skip to content Skip to footer

Местни избори 2023

Местни избори 2023


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с насрочените избори за  общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., Ви уведомяваме, че на 14.10.2023 г. включително,  изтича срокът за :

  • подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания,  които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;
  • подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес;

За целта центърът за обслужване на гражданите в Община Белово и кметствата ще бъдат отворени на 14.10.2023 г. с работно време от 8:30 ч. до 17:00 ч.

Общинска администрация Белово


ТЕЛЕФОН ЗА ЗАЯВКА ЗА ПОМОЩ

на избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден на 29.10.2023 г. могат да заявят транспорт на дежурните телефони в отдел ГРАО на Община Белово: 03581/2773 от 7:00 ч. до 18:00 ч. в изборния ден – 29.10.2023 г.


ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на
гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български
граждани.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в
избирателния списък по настоящ адрес.Искането може да бъде направено чрез електронно заявление.

Дата                                                                 Относно Свали от тук
01.11.2023г.Заповед №375/01.11.2023г.Изтегли
01.11.2023г.СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 5 ноември 2023 г.(чл.39, ал.1 ИК)(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)Изтегли
27.10.2023г.Заповед №336/27.10.2023г. Изтегли
17.10.2023г.СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (чл.39, ал.1 ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)Изтегли
10.102023г.Заповед №335/09.10.2023г. за образуване на подвижна избирателна секция за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. на територията на община БеловоИзтегли
06.10.2023г.Заповед № 329/05.10.2023г.Изтегли
29.09.2023г.Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали по време на предизборна кампания за произвеждането изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. на територията на община БеловоИзтегли
15.09.2023г.Покана за участие в консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии /СИК/ и ПСИК на територията на община Белово във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.Изтегли
14.09.2023г.ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (по чл. 42, ал. 1 ИК)Изтегли
04.09.2023г.Заповед за определяне места за обявяване на избирателни списъциИзтегли
30.08.2023г.Заповед за образуване на избирателни секцииИзтегли
17.08.2023г.Покана за консултации за състава на ОИКИзтегли
https://www.livechatalternative.com/