Skip to content Skip to footer

Местни избори 2023

Местни избори 2023

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на
гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български
граждани.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в
избирателния списък по настоящ адрес.Искането може да бъде направено чрез електронно заявление.Дата                                                                 Относно Свали от тук
29.09.2023г.Заповед за определянена местата за поставяне на агитационни материали по време на предизборна кампания за произвеждането изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. на територията на община БеловоИзтегли
15.09.2023г.Покана за участие в консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии /СИК/ и ПСИК на територията на община Белово във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.Изтегли
14.09.2023г.ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (по чл. 42, ал. 1 ИК)Изтегли
04.09.2023г.Заповед за определяне места за обявяване на избирателни списъциИзтегли
30.08.2023г.Заповед за образуване на избирателни секцииИзтегли
17.08.2023г.Покана за консултации за състава на ОИКИзтегли