Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

МОТИВИ и ПРОЕКТ на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на община Белово за периода 2023-2025 година

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, предоставяме на вниманието на жителите на община Белово в регламентирания 30-дневен срок, считано от 25.08.2023 г. за разглеждане, обсъждане, представяне на становища, предложения за изменение, допълнение, и възражения по проект на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на община Белово 2023-2025 г., на: e-mail: kmet@belovo.bg или в деловодството на Община Белово на адрес: 4470, гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, ул. „Орфей“ № 4А

За повече информация :

Мотиви за публикуванеИзтегли
Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в Община Белово за плановия период 2023 – 2025 година.Изтегли
ПЛАН БЕЛОВОИзтегли