Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

ПРОЕКТ за приемане Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост на община Белово за срока на мандата 2023-2027 г. на Общински съвет – Белово

Изготвен е проект на Стратегия за управление и разпореждане с общинска    собственост на община Белово за срока на мандата 2023-2027 г. на Общински съвет – Белово.

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административно процесуалния кодекс, проектът на нормативния акт се предоставя на вниманието на заинтересованите лица, които в едномесечен срок от публикуването й могат да депозират писмено предложения, да изразят мнения и препоръки по проекта на email: kmet@belovo.bg или на адрес: п.к. 4470, град Белово, улица „Орфей” № 4А, община Белово, област Пазарджик в рамките на работното време – от

8.30 до 17.00 часа всеки присъствен ден.

Вносител: инж. Стойко Стефанов – Кмет на Община Белово

https://www.livechatalternative.com/