Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Община Белово подписа договор BG -RRP-4.025 -0068  Договор BG-RRP-4.025-0068-C01/ 30.08.2023 г. за изпълнение на проект „Енергийно ефективна рехабилитация и модернизация на външно изкуствено осветление на територията на община Белово

Община Белово подписа договор BG -RRP-4.025 -0068  Договор BG-RRP-4.025-0068-C01/ 30.08.2023 г. за изпълнение на проект „Енергийно ефективна рехабилитация и модернизация на външно изкуствено осветление на територията на община Белово – гр. Белово, Община Белово, с. Голямо Белово, с. Аканджиево, с. Габровица, с. Дъбравите, с. Мененкьово, с. Сестримо, с. Момина клисура.“  сключен между Министерство на енергетиката и Община Белово, финансиран по Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU по процедура BG-RRP-4.025 ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ – ПОКАНА 1.

Настоящото проектно предложение е насочено към внедряването на енергийно ефективно външно изкуствено улично осветление в Община Белово (всички населени места), чрез реконструкция и модернизация на съществуващите стари неефективни осветителни тела, кабели и стълбове, както и инсталиране на съвременна интелигентна система за мониторинг и контрол . Уличното осветление е един от големите консуматори на енергия в общината и оказва влияние на ръста на енергийното потребление през последните години. Дейностите по проекта са: Управление и координация на проекта Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, препоръчани с доклад от обследване за енергийна ефективност – СМР Строителен надзор Авторски надзор Доклад за оценка на резултатите от изпълнените мерки за енергийна ефективност. Дейности за информираност и публичност. Проекта е в съответствие с общинският план за развитие на община Белово, за оптимизиране на енергийните разходи на общината и въвеждане на ВЕИ, Енергийната стратегия на Република България, Областна стратегия за развитие на област Пазарджик, Стратегия „Европа 2020“ и др. стратегически документи на местно, регионално, национално и европейско ниво. Насочен е към подобряване на условията за живот и бизнес климата в общината.