Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ОС”ЗЕМЕДЕЛИЕ”-СЕПТЕМВРИ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕГИСТРИ  НА ИМОТИТЕ ПО ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА: