Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ОБЯВЛЕНИЕ КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ.37в, АЛ.1 ОТ ЗСПЗЗ СЪОБЩАВАТ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРОЕКТ НА КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И НА РЕГИСТЪР КЪМ НЕЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ВХОДИРАНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СТОПАНСКАТА 2023/2024Г