Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ОТНОСНО:ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИМОТИ-ПОЛСКИ ПЪТИЩА ПОПАДАЩИ В МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗА СТОПАНСКАТА 2021/2022Г.

 Заповед – № РД – 04 – 63 – ИЗТЕГЛИ

 Заповед – № РД – 04 – 64 – ИЗТЕГЛИ

 Заповед – № РД – 04 – 65 – ИЗТЕГЛИ

 Заповед – № РД – 04 – 75 – ИЗТЕГЛИ

 Заповед – № РД – 04 – 76 – ИЗТЕГЛИ

 Заповед – № РД – 04 – 77 – ИЗТЕГЛИ