Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ОТЧЕТ

по член 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за
компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически
превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени
категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни
автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други
райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за периода 01.01.2022г. до 31.12.2022 г.

ИЗТЕГЛИ