Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ПОКАНА ЗА ПРИСЪСТВИЕ НА ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ на 17.11.2023 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Белово

Със своя Заповед № РД – 255  от 10.11.2023  г. Областният управител на област Пазарджик г-жа Валентина Кайтазова, на основание чл. 23, ал. 1, 2 и 3, във връзка с чл.30, ал.1, чл. 38, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията,  свиква първото заседание на новоизбрания Общински съвет – Белово на 17 ноември 2023 г. /петък/, от 11:00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Белово, при следния дневен ред:
1. Избор на Председател на Общинския съвет – Белово.
Преди началото на заседанието новоизбраните общински съветници и кметове ще положат клетва по чл. 32, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.