Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет 2024 г. на Община Белово

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и  Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белова , кметът на Община Белово инж.Стойко Стефанов кани местната общност на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2024 година 

Уважаеми съграждани,

Предстои приемането на бюджета на Община Белово за 2024 година. Очакваме вашите мнения, препоръки и предложения за проектобюджет 2024 г. в деловодството на Община Белово или на електронен адрес kmet@belovo.bg  до 29.01.2024 година.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

Обсъждането ще се проведе на 29 Януари  2024 г./ понеделник / от 15.00 часа в залата на Общински съвет Белово, намираща се в залата за заседания на общинския съвет в сградата на общинска администрация.

ОЧАКВАМЕ ВИ!


документи във връзка с обсъжданетоФайлове
ПоканаИзтегли
Обществено допитване за бюджет 2024г. на община Белово – БланкаИзтегли
ПЛАН НА БЮДЖЕТ 2024г. – Приложение №1Изтегли
ПЛАН НА СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ 2024г. – Приложение №2Изтегли
ПРОЕКТ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО ЗА 2024г.Изтегли