Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ОБЕЗВРЕЖДАНЕ В ДЕПА И ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2024 В ОБЩИНА   БЕЛОВО

ОТНОСНОФАЙЛОВЕ
ПоканаИзтегли
ДокладИзтегли
Решение план сметка 2024Изтегли
Решение такса битови отпадъциИзтегли