Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „БЕЛОВО” и начина на отдаване на водовземането.

ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „БЕЛОВО” и начина на отдаване на водовземането.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с ПРОЕКТ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „БЕЛОВО” и начина на отдаване на водовземането, отправяме покана към жителите на община Белово, представители на бизнеса, НПО и всички заинтересовани страни за участие в обществено обсъждане на  ПРОЕКТА НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „БЕЛОВО” и начина на отдаване на водовземането, което ще се проведе на 10 юли 2024г. /сряда/ от 17:30 часа в залата на Общински съвет- Белово.

Целта на обсъждането е да бъде взето под внимание мнението на максимално широк кръг от заинтересовани страни при изготвяне на окончателния вариант на ПРОЕКТА НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „БЕЛОВО” и начина на отдаване на водовземането.

Становища и предложения по проекта на  ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „БЕЛОВО” и начина на отдаване на водовземането, могат да се правят по време на общественото обсъждане, до изчерпване на всички въпроси. За всички, които нямат възможност да присъстват на общественото обсъждане могат да разгледат качените материали на страницата на община Белово –раздел съобщения и да изпратят своите препоръки и мнения до 10 юли 2024г. на ел. поща: kmet@belovo.bg

Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодарим за желанието за участие и съдействие!

С УВАЖЕНИЕ,


ИНЖ.СТОЙКО СТЕФАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

https://www.livechatalternative.com/