Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОВО (ПИРО) ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 20 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) и т. 5.1. от Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г., отправяме покана към заинтересуваните органи и организации, икономическите и социалните партньори, както и физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината, за обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на Община БЕЛОВО (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Общественото обсъждане ще се проведе на 18.10.2022 г. от 16.00 часа в залата на Общински съвет-БЕЛОВО.

Всички документи, свързани с разработването на ПИРО  БЕЛОВО 2021-2027 г., са публикувани на сайта на Община БЕЛОВО в секция „ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ,,

Разчитаме на Вашето активно участие в събитието, като Ви благодарим за ангажираността към бъдещето на града и общината ни!

С УВАЖЕНИЕ,
КОСТАДИН ВАРЕВ – КМЕТ

Приложения :

  1. ПИРО Белово – Проект – ИЗТЕГЛИ
  2. Приложение 1 ПИРО Белово – Мерки в програмата за реализация – ИЗТЕГЛИ
  3. Приложение 2 ПИРО Белово – Индикативна финансова таблица – ИЗТЕГЛИ
  4. Приложение 3 ПИРО Белово – Матрица на индикаторите – ИЗТЕГЛИ
https://www.livechatalternative.com/