Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА ТБО ПРЕЗ 2023 Г. И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТБО ЗА ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В ОБЩИНА   БЕЛОВО

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

            През месец декември 2022 г. предстои приемането на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2023 год. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица на територията на Община Белово. Това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.

Каним Ви да участвате в общественото обсъждане на План-сметката за необходимите разходи за битови отпадъци през 2023 год. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица на територията на Община Белово преди приемането им от общинския съвет.

ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16-ти декември 2022 г. година от 13:30 часа в заседателната зала, намираща се на четвъртия етаж в сградата на община Белово на ул. „Орфей“ 4 А.

Екземпляр от  материали можете да намерите в Центъра за информация и услуги на гражданите.

Мнения, предложения и становища изпращайте на електрона поща: kmet@belovo.bg  и в деловодството на общината.

Документация:

1. Доклад;

2.Проект за решение за одобряване на  “План-сметка за приходи и разходи от такса битови отпадъци за 2023г.

3. Проект за решение за одобряване на годишните такси за битови отпадъци за отделните населени места за 2023 година.