Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Проект „Грижа в дома в община Белово“

Във връзка с осигуряване на устойчивост на дейностите по ДБФП №BG05SFPR002-2.001-0084-C01 „Грижа в дома в община Белово“, по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Ви уведомяваме, че след подписване на допълнително споразумение между община Белово и МТСП срока на договора бе удъбжен с три месеца – да 04.05.2024 година.

https://www.livechatalternative.com/