Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА БЕЛОВО“

Проект „Грижа в дома в община Белово“

Община Белово

ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА БЕЛОВО“

Община Белово изпълнява проект BG05SFPR002-2.001-0084-С01 „Грижа в дома в община Белово“, финансиран по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027.

С реализирането на този проект община Белово ще осигури продължаване и надграждане на създадения по сходни проекти модел за предоставяне на патронажен тип услуги в домашна среда за възрастни в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания с цел подобряване на техния социално здравен статус.

Основна цел на проекта е да се предостави услугата „Грижа в дома“ на територията на община Белово като почасова мобилна интегрирана здравно социална услуга за период от 12 месеца на 59  потребители от целевата група, нуждаещи се от подкрепа в домашна среда – лица с увреждания и възрастни хора.

Услугата „Грижа в дома“ ще включва следните дейности:

– предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, като услугите ще се предоставян от нает персонал: санитари, рехабилитатор, медицинска сестра и психолог;

– превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания;

– доставка на храна и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите) като допълваща дейност;

Същинското  предоставяне на услугата, е  възложено на Отдел“ Европейски фондове и политики, ЕСГРОАН и архив“ в община Белово  и стартира на 04.02.2023 година. Докумементи за включване в програмата могат да се попълват в сградата на общинска администрация – Белово, ет.2, стая 106, както и разяснения относно условията за включване в проекта и целите на проекта, както и на телефон 03581/2770, вътр.105.

Общата стойност на проекта е  324 186,71 лв. в това число: 275558,70 лв. европейско финансиране и 48628,01 лв. национално съфинансиране.

09.03.2023