Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол от публично обсъждане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета

Протокол от публично обсъждане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз, на сметките за чужди средства на община Белово за 2020 година и отчета на дълга на община Белово към 31.12.2020 г.

 

Документи:

Протокол – Изтегли