Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения

Уважаеми клиенти,

С цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и свеждане до минимум причините за поява на аварийни ситуации, се налага извършване на профилактични ремонтни дейности по електросъоръжения, които захранват Ваши обекти. Тези дейности ще предизвикат временно прекъсване на електрозахранването на обектите,фигуриращи в приложената таблица.

Тази информация има за цел да Ви подпомогне при планиране на Вашата дейност и минимизиране на риск от щети
по Вашите уреди и машини.

Моля да имате предвид, че посочената продължителност е приблизителна и прекъсванията на електрозахранването
могат и да са по-кратки от записаното.

Дата на изключването: От 01.04.2024г. до 01.04.2024г.

Часова продължителност: От 09:00 до 09:30 часа.

Часова продължителност: От 13:00 до 14:00 часа.

Списък на обекти за планово прекъсване на електрозахранването на територията на „Електроразпределение Юг“ ЕАД :

клиентнаименование на обектадресИТН
11000358189СПОРТНА ЗАЛАГР. БЕЛОВО,УЛ. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 00КРШ 6, , МТП11А4203488 
21000358189УО ТП МАЧТОВ РАЗСАДНИКАГР. БЕЛОВО,УЛ. . 0, , *43144860 
31000358189ЗДРАВНА СЛУЖБАС. ГОЛЯМО БЕЛОВО,УЛ. . 0, , ТП1В143144907 
41000358189УО ТП 1С. ГОЛЯМО БЕЛОВО,УЛ. . 0, , *1283144856 
51000358189КМЕТСТВОС. ГОЛЯМО БЕЛОВО,УЛ. . 0, , TП1A6*3144691 
61000358189УО ТП 2С. ГОЛЯМО БЕЛОВО,УЛ. . 0, , *403144797 
71000358189УО НА БКТП 3С. ГОЛЯМО БЕЛОВО,УЛ. . 0УО БКТП3, , УО БКТП34143383 
81000358189ПАРАКЛИСС. ГОЛЯМО БЕЛОВО,УЛ. . 0, , *73165651 
91000358189СПОРТНА БАЗА-СТАДИОНАГР. БЕЛОВО,УЛ. . 0, , *653144359 
101000358189УО ТП ИЗГРЕВГР. БЕЛОВО,УЛ. ЮНДОЛА 0, , *53145006 
111000358189УО ТП ДЗСС. МАЛКО БЕЛОВО,УЛ. . 0, , *793144844 
121000358189УО ТП МАХАЛАТАС. МАЛКО БЕЛОВО,УЛ. . 0, , *763144843 
131000358189ЗДРАВНА СЛУЖБАС. МАЛКО БЕЛОВО,УЛ. . 0, , *2173144611 

При въпроси касаещи поддръжка на мрежата и липса на захранване, можете да се свържете с нас на сервизен
телефон 0700 1 0007, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

С уважение,

Електроразпределение Юг ЕАД
4000, Пловдив,
ул. Хр. Г. Данов 37