Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Разрешение № РР-4853/16.12.2022 г. за изменение на разрешително № 32170743/29.04.2021 г. за ползване на повърхностен воден обект – река Раковица (при вливането и в река Марица), землището на село Момина Клисура, община Белово, област Пазарджик, поречие на река Марица, която е част от водно тяло с код BG3MA900R202 –  ,,Баш вада ПБВ”, с цел изграждане на мост при км 86+809,50, като част от обект: „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември”, землището на село Момина Клисура, община Белово, област Пазарджик, издадено от Директора на БД ИБР.

https://www.livechatalternative.com/