Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Регистрация и актуализация на лицата в официалния регистър на професионалните оператори съгласно изискванията  на чл. 22, ал.1 и чл.24, ал.1 от Закона за защита на растенията, всички професионални оператори, които произвеждат и/или отглеждат растения и растителни продукти са задължени да се регистрират/актуализират в официалния регистър на професионалните оператори по чл.65 от Регламента (ЕС)2016/2031 до 30 април на 2023 г.

https://www.livechatalternative.com/