Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

РЕГИСТЪР на Община Белово на подадени декларации по Закон за противодействие на корупцията.

  

Вх.№/датаИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ДеклараторМЕСТОРАБОТА/ДЛЪЖНОСТВИД НА ДЕКЛАРАЦИЯТА
ДК -1/16.11.2023 г.  Лазаринка Николова Щерева  Община Белово/ мл.спец.”Касиер МТД”Несъвместимост                                       Чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК и чл.107а, ал.1 от КД
ДК -2/20.11.2023 г.Дияна Борисова ШумановаОбщина Белово/ спец.”АИО и деловодител”Несъвместимост                                       Чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК и чл.107а, ал.1 от КД
ДК -3/20.11.2023 г.Димитър Георгиев МарковОбщина Белово/ спец. ” УАМП и домакин ”Несъвместимост                                       Чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК и чл.107а, ал.1 от КД
ДК -4/22.11.2023 г.Станислава Иванова ВеличковаОбщина Белово/ Кметство Голямо Белово  специалист АОННесъвместимост                                       Чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК и чл.107а, ал.1 от КД
ДК -5/22.11.2023 г.Костадинка Любомирова ПергеловаОбщина Белово/ старши експертНесъвместимост                                       Чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК и чл.7, ал.2 от ЗДС
  ДК -6 /28.11.2023 г.  Евгения Генкова Савова  Община Белово/ спец.”ЕСГРАОН”Несъвместимост        Чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК и чл.107а, ал.1 от КД
ДК -7 /13.12.2023 г.Евгения Генкова СавоваОбщина Белово/ спец.”ЕСГРАОН”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -8 /13.12.2023 г.Евгения Генкова СавоваОбщина Белово/ спец.”ЕСГРАОН”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ
  ДК -9 /13.12.2023 г.Лазаринка Николова Щерева    Община Белово/ мл.спец.”Касиер МТД”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -10 /13.12.2023 г.  Лазаринка Николова Щерева  Община Белово/ мл.спец.”Касиер МТД”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ
 ДК -11 /14.12.2023 г.Дияна Борисова ШумановаОбщина Белово/ спец.”АИО и деловодител”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК – 12 /14.12.2023 г.Дияна Борисова ШумановаОбщина Белово/ спец.”АИО и деловодител”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ
ДК -13/15.12.2023 г.  Димитър Георгиев Марков  Община Белово/ спец. ” УАМП и домакин ”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК – 14 /20.12.2023 г.  Костадинка Любомирова ПергеловаОбщина Белово/ старши експертЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -15 /20.12.2023 г.  Костадинка Любомирова ПергеловаОбщина Белово/ старши експертЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ
ДК -16 /21.12.2023 г.  Станислава Иванова ВеличковаОбщина Белово/ Кметство Голямо Белово  специалист АОНЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -17 /21.12.2023 г.  Станислава Иванова ВеличковаОбщина Белово/ Кметство Голямо Белово  специалист АОНЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ
ДК -18 /21.12.2023 г.  Димитър Георгиев Марков    Община Белово/ спец. ” УАМП и домакин ”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ
ДК -19 /02.01.2024 г.  Вилма Йорданова ВасилеваОбщина Белово/ Главен счетоводител  Несъвместимост                                       Чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК и чл.7, ал.2 от ЗДС
ДК -20 /10.01.2024 г.  Павлина Георгиева ИвановаОбщина Белово/  Мл.спец.”МТД”Несъвместимост        Чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК и чл.107а, ал.1 от КД
ДК -21 /15.01.2024 г.  Мария Иванова ФилчеваОбщина Белово/  спец.”Управление на собствеността”Несъвместимост        Чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК и чл.107а, ал.1 от КД
ДК -22 /30.01.2024 г.  Вилма Йорданова ВасилеваОбщина Белово/ Главен счетоводител    Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -23 /30.01.2024 г.  Вилма Йорданова ВасилеваОбщина Белово/ Главен счетоводител    Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ
ДК -24 /30.01.2024 г.  Павлина Георгиева ИвановаОбщина Белово/  Мл.спец.”МТД”  Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -25 /30.01.2024 г.  Павлина Георгиева ИвановаОбщина Белово/  Мл.спец.”МТД”  Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ
ДК -26 /05.02.2024 г.  Мария Иванова ФилчеваОбщина Белово/  спец.”Управление на собствеността”  Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -27 /05.02.2024 г.  Мария Иванова ФилчеваОбщина Белово/  спец.”Управление на собствеността”  Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ
ДК -28 /14.03.2024 г.  Йорданка Иванова ДжамоваОбщина Белово/  спец.”АИО и архив”Несъвместимост Чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК и чл.107а, ал.1 от КД
ДК -29 /18.03.2024 г.  Ива Орлинова ПоповаОбщина Белово/  спец.”Административен секретар”Несъвместимост Чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК и чл.107а, ал.1 от КД
ДК -30 /18.03.2024 г.  Деница Стоянова АлександроваОбщина Белово/  ст.спец.”МДТ”Несъвместимост Чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК и чл.107а, ал.1 от КД
ДК -31 /18.04.2024 г.  Йорданка Иванова ДжамоваОбщина Белово/  спец.”АИО и архив”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -32 /18.04.2024 г.  Йорданка Иванова ДжамоваОбщина Белово/  спец.”АИО и архив”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ  
ДК -33 /18.04.2024 г.  Деница Стоянова АлександроваОбщина Белово/  спец.”АИО и архив”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -34 /18.04.2024 г.  Деница Стоянова АлександроваОбщина Белово/  спец.”АИО и архив”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ  
ДК -35 /19.04.2024 г.  Анета Атанасова КечеваОбщина Белово/  спец.”Обслужване на общински съвет”  Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -36 /19.04.2024 г.  Анета Атанасова КечеваОбщина Белово/  спец.”Обслужване на общински съвет”  Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ  
ДК -37 /22.04.2024 г.  Ива Орлинова ПоповаОбщина Белово/  спец.”Административен секретар”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -38 /22.04.2024 г.  Ива Орлинова ПоповаОбщина Белово/  спец.”Административен секретар”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ  
ДК -39 /22.04.2024 г.  Ненка Крумова ТодороваДиректор „ФСД и АО”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -40 /22.04.2024 г.  Ненка Крумова ТодороваДиректор „ФСД и АО”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ  
ДК -41 /22.04.2024 г.  Ненка Крумова ТодороваДиректор „ФСД и АО”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -42 /22.04.2024 г.  Петя Стефанова СтойковаОбщина Белово/  ст.спец.”УТС и КР”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -43 /22.04.2024 г.  Петя Стефанова СтойковаОбщина Белово/  ст.спец.”УТС и КР”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ  
ДК -44 /22.04.2024 г.  Атанаска Колева ВучковаОбщина Белово/  ст.спец.”УТС и ТОН”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -45 /22.04.2024 г.  Атанаска Колева ВучковаОбщина Белово/  ст.спец.”УТС и ТОН”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част ІІ    
ДК -46 /22.04.2024 г.  Васка Димитрова СтояноваОбщина Белово/  кметство Сестримо, спец АОНЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -47 /23.04.2024 г.  Олга Иванова АтанасоваОбщина Белово/  гл.спец. „ИКС”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -48 /23.04.2024 г.  Иванка Емилова ГабероваОбщина Белово/  кметство Аканджиево, спец АОНЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -49 /23.04.2024 г.  Красимира Пекова КьосеваОбщина Белово/  мл.експерт”Бюджет и финансов контрол”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -50/24.04.2024 г.  Ани Кирилова ГеоргиеваОбщина Белово/  счетоводителЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -51/25.04.2024 г.  Димитър Георгиев МарковОбщина Белово/Мл.спецл домакин и УОМПЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -53/29.04.2024 г.  Дияна Борисова ШумановаОбщина Белово/деловодител и АОИЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -54/29.04.2024 г.  Ирина Атанасова ИскроваОбщина Белово/гл.спец.”УС и ХП”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -55/29.04.2024 г.  Ивелина Тодорова УзуноваОбщина Белово/гл.спец.”бюджет и финанси”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -56/29.04.2024 г.  Веселка Йорданова ИлковаРайон слатина- Столична общинаЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -57/07.05.2024 г.  Лазаринка Николова ЩереваМл.спец.”Касиер МДТ”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -58/08.05.2024 г.  Татяна Иванова ПаничароваОбщина Белово/ ст.счетоводител и касиерЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -59/08.05.2024 г.  Ирина Атанасова ИскроваОбщина Белово/гл.спец.”УС и ХП”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -60/08.05.2024 г.  Галина Спасова УзуноваОбщина Белово/спец. АОНЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -61/09.05.2024 г.  Галина Георгиева СтанчеваОбщина Белово/спец. АОНЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -62/10.05.2024 г.  Величка Иванова СпасоваОбщина Белово/кметство Мененкьовоспец. АОНЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -63/10.05.2024 г.  Цветозара Минкова БлажеваОбщина Белово/ Секретар на община БеловоЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -64/13.05.2024 г.  Костадина Любомирова ПергеловаОбщина Белово/ Началник отделЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -65/13.05.2024 г.  Станислава Иванова ВеличковаОбщина Белово/кметство Голямо Белово спец. АОНЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -66/14.05.2024 г.  Диана Красимирова АнгеловаОбщина Белово/кметство Дъбравите спец. АОНЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -67/14.05.2024 г.  Виктория Георгиева ПипонковаОбщина Белово/ Счетоводител МДТЧл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -68/14.05.2024 г.  Евгения Генкова СавоваОбщина Белово/ спец.”ЕСГРАОН”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
ДК -69/14.05.2024 г.  Симеона Василева ПенчеваОбщина Белово/ гл.спец.”ГР и кд по ЕСГРАОН”Чл.49, ал.1, т.2 от ЗПК част І
https://www.livechatalternative.com/