Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Регистър на подадените декларации по ЗПКОНПИ

На декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2023 г.

Вх.№ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯМЕСТОРАБОТА/ДЛЪЖНОСТВИД НА ДЕКЛАРАЦИЯТА
ДК –  1/1.02.2023 г.  Величка  Спасова  Община Белово/ Кметство Мененкьово – специалист АОН  Чл.35, ал.1, т.1
ДК-2/12.04.2023 г.  Величка  Спасова  Община Белово/ Кметство Мененкьово – специалист АОНЧл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-3/12.04.2023 г.  Величка  Спасова  Община Белово/ Кметство Мененкьово – специалист АОНЧл.35, ал.1, т.2 – II част
ДК-4/24.04.2023 г.  Костадинка Говедарова -Филипова  Община Белово/ Кметство Голямо Белово  специалист АОНЧл.35, ал.1, т.1
ДК-5/24.04.2022г.  Костадинка Говедарова -Филипова  Община Белово/ Кметство Голямо Белово  специалист АОНЧл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-6/12.04.2022г.  Костадинка Говедарова -ФилиповаОбщина Белово/ Кметство Голямо Белово  специалист АОНЧл.35, ал.1, т.2 – II част
ДК-7/25.04.2023 г.  Симеона ПенчеваОбщина Белово/ст.спец. ЕСГРАОНЧл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-8/25.04.2023 г.  Симеона ПенчеваОбщина Белово/ст.спец. ЕСГРАОНЧл.35, ал.1, т.2 – II част
ДК-9/25.04.2023 г.  Диляна ХристоваОбщина Белово/спец. АИО и архивЧл.35, ал.1, т.1
ДК-10/25.04.2023 г.  Диляна ХристоваОбщина Белово/спец. АИО и архивЧл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-11/25.04.2023 г.  Диляна ХристоваОбщина Белово/спец. АИО и архивЧл.35, ал.1, т.2 – II част
ДК-12/26.04.2023 г.  Любомира ТаневаЦПЛР – ДКЧл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-13/26.04.2023 г.  Атанаска ВучковаОбщина Белово/ст.спец. „УТС и ТОН”Чл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-14/26.04.2023 г.  Веселка Илкова Чл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-15/28.04.2023 г.  Диляна ХристоваОбщина Белово/спец. АИО и архивЧл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-16/28.04.2023 г.  Петя СтойковаОбщина Белово/ст.спец. „УТС и КР”Чл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-17/28.04.2023 г.  Цветелина КечеваОбщина Белово/ст.спец. „Деловодител”Чл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-18/02.05.2023 г.  Олга АтанасоваОбщина Белово/гл.спец. „ИКС”Чл.35, ал.1, т.2 – I част  
ДК-19/02.05.2023 г.  Татяна ПаничароваОбщина Белово / –  ст.счетоводител и касиерЧл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-20/02.05.2023 г.  Диана АнгеловаОбщина Белово / Кметство Дъбравите –  специалист АОНЧл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-21/03.05.2023 г.  Цветозара БлажеваОбщина Белово /  СекретарЧл.35, ал.1, т.2 – I част
  ДК-22/03.05.2023 г.    Даниела РодеваОбщина Белово / гл.спец. „ГРКД по ЕСГРАОН”Чл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-23/03.05.2023 г.  Камелия РодеваОбщина Белово / гл.експерт ”ЧР и секретар на кмета”Чл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-24/03.05.2023 г.  Ненка ТодороваОбщина Белово / Директор Дирекция „ФСД и АО”Чл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-25/03.05.2023 г.  Красимира КьосеваОбщина Белово / гл.спец.Бюджет и финансов контролЧл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-26/04.05.2023 г.  Галина УзуноваОбщина Белово / Момина клисура –  специалист „АОН”Чл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-27/04.05.2023 г.  Ирина ИскроваОбщина Белово / гл.спец.”УС и ХП”Чл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-28/04.05.2023 г.  Любка ХаджийскаОбщина Белово / гл.спец.”УС”Чл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-29/04.05.2023 г.  Надежда ТасеваОбщина Белово / Директор ДГ с.СестримоЧл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-30/04.05.2023 г.  Пламен СулевОбщина Белово / спец.”АО”Чл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-31/04.05.2023 г.  Росица ЯнковаОбщина Белово /ст. спец.”Касиер МДТ и архив”Чл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-32/04.05.2023 г.  Иванка ГабероваОбщина Белово/ Кметство Аканджиево специалист АОНЧл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-33/04.05.2023 г.  Галина СтанчеваОбщина Белово/ Кметство Габровица – специалист АОНЧл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-34/04.05.2023 г.  Васка Димитрова СтояноваОбщина Белово/ Кметство Сестримо – специалист АОНЧл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-35/11.05.2023 г.  Ивелина Тодорова УзуноваОбщина Белово /ст. спец.”Бюджет и финанси”Чл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-36/11.05.2023 г.  Анета Атанасова КечеваОбщина Белово /Директор дирекция „СА”Чл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-37/11.05.2023 г.  Иван Димитров АдовОбщина Белово /ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТЧл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-38/12.05.2023 г.  Емил Иванов ТерзийскиОбщина Белово / ст. спец.” ОМП и домакин”Чл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-39/12.05.2023 г.  Ваня Георгиева СтойноваОбщина Белово / ДГ „ Щурче”Чл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-40/12.05.2023 г.  Мариела Кирилова ВакарелскаОбщина Белово / ст.счетоводител и касиерЧл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-41/12.05.2023 г.  Мария Иванова БожковаОбщина Белово/ Кметство Мененкьово – специалист АОНЧл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-42/15.05.2023 г.  Цветилия Спасова Кръстева- МаринковаОбщина Белово / счетоводителЧл.35, ал.1, т.2 – I част
ДК-43/15.05.2023 г.  Ани Кирилова ГеоргиеваОбщина Белово / счетоводителЧл.35, ал.1, т.2 – I част