Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Решения на възложителя от проведени пазарни консултации

Решения на възложителя от проведени пазарни консултации по заявление ,, Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в община Белово по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г, и проведени „Пазарни консултации“ по реда на чл. 44 от ЗОП и във връзка с чл.29,ал.15 и ал.16 от Наредба 12 от 25.07.2016год. за набиране на индикативни оферти и постъпили оферти по обяви за събиране на независими съпоставими оферти на основание чл. 44 от ЗОП – „Пазарни консултации,,

 

Документи:

PAZ 1020 Белово-Габровица- Изтегли

PAZ 1021 Белово-Сестримо- Изтегли

PAZ 1022 Белово-Дъбравите – Изтегли

PAZ 1023 Белово-Мененкьово – Изтегли

PAZ 1023 Мененкьово-Аканджиево – Изтегли