Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Система за определяне на резултатите и минималния резултат при който кандидатите се допускат до интервю за назначаване на държавен служител на длъжността Началник на отдел„Устройство на територията, управление на собствеността и хуманитарна политика”и Началник отдел  „Европейски фондове и програми, ЕСГРАОН и Архив”.

https://www.livechatalternative.com/