Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

СЪОБЩЕНИЕ – Във връзка с насрочените избори за народни представители на 9 юни 2024 г.

Във връзка с насрочените избори за народни представители на 9 юни 2024 г., Ви уведомяваме, че на 01.06.2024 г. включително,  изтича срокът за :

  • подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци.
  • подаване на заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

Община Белово уведомява гражданите, че на 01.06.2024 г. /събота/, за времето от 08:30 до 17:00 ч. центърът за обслужване на гражданите в Общинска администрация – Белово ще се приемат горепосочените заявления.

Общинска администрация Белово