Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение за публично обявяване, съгласно чл. 62а. ал. 2 за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води