Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ, съгласно чл.62а ал. 1 н ал.2 и чл.75 от Закона за волите за открита процедура, за изменение на разрешително №32170767/22.10.2021 г. за ползване на повърхностен волен обект – река Марица