Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ОТ  НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „БЕЛОВО“

Към настоящия момент в Община Белово няма действаща нормативна уредба, която да регламентира водовземането на минерална вода, поради което се налага да бъде приета Тарифа за таксите за водовземане на минерална вода от находище на минерална вода „Белово”.

Проектът на Тарифа и мотивите към същия публикуваме на интернет страницата на Община Белово  за обществени консултации.

В 30-дневен срок от публикуване на съобщението всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения и становища относно така предложения проект на нормативен акт.

Чрез публикацията проектът на тарифата е представен на заинтересованите граждани (ФЛ) и юридически лица.

Справката за отразените становища след обществените консултации ще бъде публикувана на официалната страница на Община Белово.

Приложение:

  • Проект на Тарифа за таксите за водовземане на минерална вода от находище на минерална вода „Белово”;
  • Мотиви.