Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

СЪОБЩЕНИЕ ОТ БДИБР: РАЗРЕШИТЕЛНО №
31140123/17.10.2022 г. за водовземане и ползване на повърхностен воден
обект – река ,,Яденица“