Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщения за възстановено право на собственост в местност „Горен друм – Друма“ з-ще с.Момина клисура

Съобщения на основание § 4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ до заинтересовани лица, за издадени заповеди за възстановено право на собственост върху новообразувани имоти извън строителните граници, в местност "Горен друм – Друма" з-ще с.Момина клисура.

Документи:

Събощения по параграф 4 – Изтегли