Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП „ИЗГОТВЯНЕ НА ОБОСНОВКА ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ ЧРЕЗ ЕДИН БРОЙ НОВО ВОДОВЗЕМНО СЪОРЪЖЕНИЕ ТК ЗА ДРУГИ ЦЕЛИ“, С ВЪЗЛОЖИТЕЛ „КРЕЗ“ ЕООД, ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП