Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Агенция по заетостта – покана за участие в трудова борса

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА                                                                                                                                         АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА

 

към Министъра на труда и социалната политика

 

Ви кани най-любезно да вземете участие в

 

ТРУДОВА БОРСА

 

24.03.2015г., 10.00 ч., Залата на Общинска администрация,                                       

гр. Септември, ул. “Александър Стамболийски” 37А

 

За информация: тел: 03561/20-56, г-жа Спаска Попова