Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Бланки и декларации

 

Наименование на документа Link за сваляне
ДЕКЛАРАЦИИ
Декларация за търпимост Свали тук
Декларация (при прехвърляне на собственост върху моторни превозни средства) Свали тук
МОЛБИ
Заявление за УП-2 Свали тук
Заявление за УП-3 Свали тук
Молба за издаване на скица на урегулиран поземлен имот, удостоверение за описание на имота и удостоверение за идентичност Свали тук
Молба за включване в списъка за дърва за огрев Свали тук
ИСКАНИЯ
Искане за закупуване на общински имот Свали тук
Искане за отписване на недвижим имот Свали тук
Искане за издаване на удостоверение за наследници Свали тук
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението Свали тук
ЗАЯВЛЕНИЯ
Заявление относно издаване Свали тук
Заявление за достъп до информация Свали тук
Заявление за регистрация на собствениците на пчели и пчелни семейства Свали тук
Становище Свали тук