Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Финанси, Бюджет и счетоводни дейности

Годишен финансов отчет за 2021 г.

Документи:

Баланс към 31.12.2021 година. – Изтегли

Одитен докладИзтегли

Отчет на касово изпълнение на бюджета към 31.12.2021г. – Изтегли

Отчет приходи и разходи към 31.12.2021г – Изтегли

Приложения – Изтегли

Годишен финансов отчет за 2020 г.

Годишен финансов отчет за 2020 г.

Документи:

Баланс към 31.12.2020 година. – Изтегли

Отчет на касово изпълнение на бюджета към 31.12.2020г. – Изтегли

Одитен доклад – Изтегли

Отчет приходи и разходи към 31.12.2020г – Изтегли

Приложения – Изтегли

Бюджет 2021г. на Община Белово

Документация относно Бюджет 2021г. – Община Белово

В изпълнение на изискванията на чл.97, чл.133, ал.4, чл,140, ал.6 и чл.170 от ЗПФ и и чл.52 от ЗДБРБ за 2021г

Относно Файлове

Начален план на бюджет 2021г по пълна бюджетна класификация

Изтегли

 

Годишен финансов отчет за 2019 г.

Годишен финансов отчет за 2019 г.

Документи:

Годишен финансов отчет за 2019 г. /05.06.2020г./ – Изтегли

Протокол за публично обсъждане на годишен отчет за касово изпълнение на бюджета за 2019г. / 20.07.2020г. / – Изтегли

Отчет на Плана за финансово оздравяване на община Белово към 31.12.2019 г.

Отчет на Плана за финансово оздравяване на община Белово към 31.12.2019 г.

Наименование на документа Дата Link за сваляне
Отчет на Плана за финансово оздравяване на община Белово към 31.12.2019г. 22.01.2020г. Изтегли

 

Бюджет 2020г. на Община Белово

Документация относно Бюджет 2020г. – Община Белово

Относно Файлове

Бюджет 2020 – Начален план по пълна бюджетна класификация

Изтегли

Макро рамка на проектобюджет 2020г. на Община Белово

Изтегли

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет 2020г. на Община Белово

Изтегли

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Белово за 2020г.

Изтегли

Бланка за обществено допитване относно проекта за бюджет 2020г. на Община Белово

Изтегли

 

Отчет на Плана за финансово оздравяване на община Белово към 30.09.2019 г.

Отчет на Плана за финансово оздравяване на община Белово към 30.09.2019 г.

Наименование на документа Дата Link за сваляне
Отчет на Плана за финансово оздравяване на община Белово към 30.09.2019г. 24.10.2019г. Изтегли