Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Избори

Покана за съставяне на СИК

ДО
РЪКОВОДСТВАТА НА
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ:
Партия "ГЕРБ";
Коалиция "БСП за България";
Коалиция "Обединени патриоти-НФСБ, АТАКА и ВМРО"
Партия "ДПС";
Партия "Воля"
В ОБЩИНА БЕЛОВО

ДО
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,
КОИТО ИМАТ ИЗБРАНИ ЧЛЕНОВЕ
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РБ,
НО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ,
Коалиция "Демократична България – обединение"
И ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,
КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На основание чл.8, ал.2, чл. 9, ал.7-9, чл. 91, ал.1-2 от Изборния кодекс и Решение № 632-МИ, т. 6 от 20.08.2019 г. на ЦИК, Ви каня на 21.10.2019 г. от 15:00 ч. /понеделник/ в кабинета на кмета в административната сграда на община Белово – ІІ етаж, ул. "Орфей"№ 4А за участие в консултации за определяне състава на секционна избирателна комисия /СИК/ в специализирана институция – ЦНСТПЛД с. Дъбравите, община Белово във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Read More

Заповед № 318/17.10.2019г.

З А П О В Е Д

№ 318/ 17.10.2019 г.

На основание чл. 8, ал. 2, чл.9, ал.7-9 от Изборния кодекс, чл. 44, ал.1, т.1, във връзка с ал.2 от ЗМСМА, Решение № 632-МИ, т.6 от 20.08.2019 г. на ЦИК, и писмо № ЕХП-498/14.10.2019 г. на Директора на ЦНСТПЛД – Дъбравите за произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

Read More

Заповед № 311/12.10.2019г.

З А П О В Е Д

№ 311/ 12.10.2019г.

На основание чл. 8, ал. 3 чл.37 и чл.90 от Изборния кодекс, чл. 44, ал.1, т.1, във връзка с ал.2 от ЗМСМА, Решение № 935-МИ, т.8 от 02.09.2019г. на ЦИК, и подадени заявление Приложение №17–МИ за произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

Read More

Покана за съставяне на подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/

ДО
РЪКОВОДСТВАТА НА
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ:
Партия "ГЕРБ";
Коалиция "БСП за България";
Коалиция "Обединени патриоти-НФСБ, АТАКА и ВМРО"
Партия "ДПС";
Партия "Воля"
В ОБЩИНА БЕЛОВО

ДО
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,
КОИТО ИМАТ ИЗБРАНИ ЧЛЕНОВЕ
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РБ,
НО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ,
Коалиция "Демократична България – обединение"
И ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,
КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.90, ал.2,изр.1, чл. 91, ал.1,2,3, от Изборния кодекс, Решение№935-МИот 02.09.2019г.наЦИК и Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК, Ви каня на 14.10.2019г.от 16.00ч./понеделник/ в кабинета на кмета в административната сграда на община Белово – ІІ етаж, ул. „Орфей“№ 4а.за участие в консултации за определяне състава на подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ за община Белово във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

Read More

Заповед – № 306 / 09.10.2019г.

ЗАПОВЕД
№ 306 / 09.10.2019г.

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с Решение № 953-MI/04.09.2019г. на ЦИК.

О П Р Е Д Е Л Я М:

На територията на Община Белово за гласуване на избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 27 Октомври 2019г., следните СИК:

Read More

Заповед – № 304 / 03.10.2019г.

З А П О В Е Д № 304/ 03.10.2019 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.183, ал.3 и чл. 175 от Изборния кодекс и Решение № 794-МИ/ 27.08.2019 г. на ЦИК, във връзка с произвеждането на Изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. на територията на община Белово.

Read More

https://www.livechatalternative.com/